You are here
Home > Regeneracja > PNF – skuteczna rehabilitacja

PNF – skuteczna rehabilitacja

pnf

Każdy rodzaj schorzenia i urazu wymaga na pewno odpowiedniego leczenia oraz odpowiedniej metody rehabilitacji. Bez tych dwóch elementów dochodzenie do pełni zdrowia może być mocno utrudnione lub też nawet niemożliwe. Oczywiście współczesna medycyna w zakresie różnorodnych technik rehabilitacyjnych ma bardzo wiele do zaproponowania. Tym samym można powiedzieć, że współcześnie mamy sporą ilość możliwości. Z drugiej strony jeśli profesjonalna rehabilitacja, to równocześnie także i określone koszty, na które nie zawsze daną osobę stać.

Techniki rehabilitacyjne

Mówiąc o różnorodnych technikach rehabilitacyjnych, wskażemy również na PNF. Cóż to jest takiego i w jakich sytuacjach warto i należy tę metodę stosować? Mówiąc w największym skrócie i fachowo, metoda rehabilitacyjna PNF jest proprioceptywnym torowaniem ruchu, a dokładnie to nerwowo- mięśniowego ruchu. Jest to metoda rehabilitacyjna, która należy do grupy metod kinezyterapeutycznych. Jest to metoda, w której mamy do czynienia z neurofizjologicznym wykonywaniem czynności ruchowych. Dzięki tejże metodzie można odzyskać utracone zdolności ruchowe w wyniku jakichś urazów lub też w wyniku jakichś chorób, w tym głównie mowa jest o chorobach neurologicznych.

Świadomość odczuwania

W tejże metodzie osoba rehabilitowana powinna mieć na uwadze świadomość swojego ruchu oraz jego odczuwania. W jakich konkretnych sytuacjach zaleca się stosowanie tejże metody rehabilitacyjnej i jakie choroby powodują, że warto jest sięgnąć po PNF? W sposób szczególny tę metodę stosuje się w odniesieniu do pacjentów cierpiących na zaburzenia związane z układem kostno- stawowym, z układem nerwowym, tudzież z układem mięśniowym. Można również wskazać na konkretne schorzenia, w których specjaliści kierują pacjenta na rehabilitację metodą PNF. Między innymi jest to rehabilitacja po przebytym udarze mózgu, po urazach czaszkowych, po urazach rdzenia kręgowego, w chorobie Parkinsona, w stwardnieniu rozsianym, w stwardnieniu zanikowym bocznym, przy chorobach móżdżku, przy dystrofiach mięśniowych, przy skoliozie, różnorodnych neuropatiach. Równocześnie też jest to bardzo dobra, bardzo skuteczna metoda rehabilitacyjna przy występowaniu zaburzeń oddychania, przy zaburzeniach połykania, po operacjach polegających na wszczepieniu endoprotezy do biodra, wszczepienia endoprotezy do kolana, przy poważniejszych złamaniach kości czy też przy operacji rekonstrukcji więzadeł kolanowych. Jak więc widać, owa metoda jest skutecznym sposobem na dochodzenie do pełni zdrowia po wielu różnych przebytych schorzeniach.

Cała metoda wymaga cierpliwości, wymaga kontaktu manualnego, kontaktu wzrokowego, słownego. Na pewno mowa również o jednej z bardzo rozwiniętych metod rehabilitacyjnych, chociaż de facto została ona opracowana już dosyć dawno, w pierwszej połowie ubiegłego stulecia. PNF jest jednym ze skuteczniejszych sposobów na to, aby w wyniku poważnych chorób i urazów można dojść do w miarę dobrej kondycji i zadowalającego poziomu zdrowia i dlatego też współcześnie jest ona dosyć chętnie wykorzystywana.

Dodaj komentarz

Top