You are here
Home > Zdrowie > Siecioholizm – światowa choroba

Siecioholizm – światowa choroba

siecioholizm

Wydaje się, że internet jest źródłem różnych korzyści, daje coraz większe możliwości, a codzienne życie dzięki niemu jest po prostu łatwiejsze, jest prostsze. Oczywiście w pewnym zakresie jak najbardziej tak należy twierdzić, ale de facto nie można tutaj nie wskazać, nie mieć świadomości tego, że z owym internetem związane są także pewne zagrożenia. Widoczne niemalże wszędzie uzależnienie od internetu nie jest zjawiskiem znanym od dzisiaj i w niektórych krajach podejmuje się konkretne kroki prawne mające na celu ograniczenie zjawiska uzależnienia od internetu. Siecioholizm to coś, z czym mamy do czynienia w bardzo dużym stopniu.

Na co jesteśmy narażeni

Co więcej, należy mieć pełną świadomość, że tak naprawdę prawie każdy z nas jest narażony na uzależnienie od internetu, a zatem należy zachować pełną czujność. Czym jest ów siecioholizm i w jaki sposób się on objawia? Jest to swoisty zespół wzajemnych zależności, które mają swoje źródło w nadużywaniu stosowania internetu. Owo nadużywanie ma bardzo poważne konsekwencje w wielu różnych sferach życia codziennego człowieka. Mowa jest zatem o pewnym konflikcie w sferze psychicznej, społecznej, rodzinnej, ekonomicznej jak i na niwie relacji międzyludzkiej. Wiele godzin spędzanych w sieci nie tylko wiąże się z określoną przyjemnością, ale jednocześnie także należy tutaj wskazać na tak zwany dystres. To nic innego jak zespół pewnych dolegliwości, które wynikają właśnie ze zbyt długiego przebywania przed ekranem urządzenia, zbyt długiego przebywania w sieci. Między innymi możemy wskazać na to, że taka osoba doświadcza jakiegoś bólu, doświadcza różnorodnych lęków czy też ogólnie można ująć to, iż doświadcza jakiegoś cierpienia. To wszystko powoduje, że taka osoba doświadcza znaczącego pogorszenia jakości życia codziennego.

Jak poradzić sobie z uzależnieniem?

Odsunięcie od dostępu do internetu powoduje niepokoje, powoduje zdenerwowanie, nieumiejętność skupienia się na czymś innym. Mówiąc o uzależnieniu od internetu, wskażemy także na to, że można tutaj wyróżnić różne rodzaje takiego uzależnienia. Między innymi jest to erotomania internetowa cechująca się nadmiernym odwiedzaniem stron pornograficznych. Można wskazać na socjomanię internetową, która się sprowadza do nadmiernego korzystania z różnych mediów społecznościowych, brak umiejętności odseparowania się od nich w innych momentach dnia i skupienia się na innych istotnych kwestiach. Można wyróżnić także uzależnienie od sieci internetowej. Pod tym pojęciem można rozumieć uzależnienie chociażby od stron oferujących gry hazardowe przed internet. Poza tym wskażemy na przeciążenie informacyjne, czyli uzależnienie od dostępu do różnorodnych informacji, wskażemy na ogólne uzależnienie od dostępu do komputera. Objawem uzależnienia jest wzrost aktywności ukierunkowany na poszukiwanie źródła tego uzależnienia. Poza tym także osłabienie woli, pojawienie się natrętnych myśli, zmniejszoną wrażliwość na bodźce dające inną przyjemność czy też można mówić o fizycznym wyczerpaniu, o samookłamywaniu się. Z tym zjawiskiem można jednak skutecznie walczyć.

Dodaj komentarz

Top