You are here
Home > Zdrowie > Ból porodowy

Ból porodowy

ból porodowy

Ból porodowy jest to jeden z najintensywniejszych oraz nieprzyjemnych bóli i doznań czuciowych. Ten ból przeznaczony jest tylko dla kobiet. Jest jedyny w swoim rodzaju, ponieważ nie świadczy on o jakiejkolwiek chorobie bądź też uszkodzeniu tkanek. Jest to uczucie indywidualne i subiektywne dla każdej kobiety. Ma on charakter bardzo informacyjny, informuje o zbliżającym się porodzie.

Fizjologia bólu

Ból to funkcja fizjologiczna, energetyczna, psychologiczna oraz emocjonalna. Każdą rodzącą bóle te motywują do podjęcia zachowań instynktownych to znaczy kontrolowanie oddechu bądź zmiana pozycji. Dzięki temu bólowi tworzy się jeszcze intensywniejsza więź między dzieckiem a matką, powoduje również wydzielanie hormonów – endorfin, które łagodzą bóle podczas przebiegu porodu. Cechy porodowego bólu to: regularny rytm występowania, wzrastanie intensywności wraz z postępem porodu, towarzyszy on zakończeniu procesu ciąży, zanika od razu po porodzie, szybkie nasilanie do dużego natężenia i częstotliwości.

Czynnikami wpływającymi na bóle porodowe to: skurcz naczyń i mięśni unerwionych przez ten sam odcinek rdzenia co macica, wiek i próg bólowy kobiety, napinanie więzadeł maciczno – krzyżowych, rozciąganie się szyjki macicy, czynniki kulturowe i rasa, ucisk dziecka główki na korzenie splotu lędźwiowo – krzyżowego, czynniki psychologiczne oraz rozciąganie i uciskanie tkanek krocza i pochwy. Metodami, które łagodzą ból porodowy to naturalne metody łagodzenia bólu (niefarmakologiczne) oraz metody farmakologiczne łagodzenia bólu.

Dodaj komentarz

Top