You are here
Home > Rehabilitacja > Jakie mamy rodzaje rehabilitacji?

Jakie mamy rodzaje rehabilitacji?

rehabilitacja rodzaje

Współcześnie mamy wiele różnorodnych rodzajów rehabilitacji, dlatego warto wspomnieć o najważniejszych. Wyróżniamy rehabilitację zawodową, medyczną, społeczną a także psychologiczną i pedagogiczną.

Rehabilitacje medyczna

Rehabilitacja medyczna jest procesem dzięki któremu możemy poprawić stan swego zdrowia. Dzięki tej metodzie mamy możliwość maksymalnie zniwelować straty zdrowotne zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym. Najczęściej rehabilitacja ta dotyczy pacjentów, którzy leczeni są z powodu urazu lub choroby.

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna sprawia, że możemy pokonać chorobę, która wyłącza nas z życia społecznego. Z jej pomocą  możemy powrócić do poprzedniego stanu i cieszyć się z dalszego funkcjonowania w społeczeństwie. Najważniejszym punktem rehabilitacji jest przywrócenie samodzielności, które bardzo mocno rzutuje negatywnie na sferę psychologiczną. Rehabilitacja ta jest wieloetapowa, co sprawia, że jest procesem trudnym i wymagającym wiele czasu. Wymaga również aktywnego wsparcia psychologów.

Rehabilitacja zawodowa

Niekiedy wypadek lub choroba sprawia, że nie możemy pracować zawodowo. W takiej sytuacji rehabilitacja zawodowa da nam możliwość ponownego realizowania się w pracy. Najczęściej obejmuje ona rehabilitację leczniczą i psychologiczną. Dzięki pracy odzyskujemy wiarę we własne siły a także możemy mówić o satysfakcji zawodowej.

Rehabilitacja pedagogiczna

W kwestii edukacji mamy do czynienia z rehabilitacją pedagogiczną. Najczęściej potrzebują jej osoby chore, niepełnosprawne, które nie są wstanie samodzielnie zdobyć adekwatnego wykształcenia. W tym celu tworzone są liczne szkoły oraz zajęcia aby stanowiły miejsce do nauki i integracji dla dzieci niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Top