You are here
Home > Rehabilitacja > Rehabilitacja neuropsychologiczna

Rehabilitacja neuropsychologiczna

rehabilitacja

Bardzo znaną formą rehabilitacji jest rehabilitacja neuropsychologiczna, której zadaniem jest objęcie ćwiczeń oraz innych form zajęć, by usprawnić procesy emocjonalne i poznawcze potencjalnego pacjenta. Tego typu zaburzenia mogą powstać jeśli dojdzie do uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego w wyniku udaru, nowotworu bądź też wypadku komunikacyjnego.

Zaburzenia procesów poznawczych

Pod pojęciem zaburzeń procesów poznawczych możemy określić między innymi:

  • nierozumienie mowy,
  • niemożność określenia bodźców dotykowych,
  • brak zdolności do samodzielnego porozumiewania się
  • brak interakcji z otoczeniem
  • osłabienie pamięci,
  • trudności w koncentracji,
  • trudność w planowaniu i wykonywaniu czynności
  • obniżenie nastroju
  • depresja
  • chwiejność emocjonalna

Ważny rodzaj rehabilitacji

Osoby, które korzystają z tego rodzaju rehabilitacji mają szansę na przywrócenie czynności ruchowej. Rehabilitacja tego typu ma nam możliwość zapewnić nie tylko sprawność, ale i inne elementy. Aby zrozumieć sens owej terapii musimy mieć na uwadze, że osoba, która na przykład przebyła udar traci zdolności do wykonywania nawet najprostszych i prozaicznych czynności. Rehabilitacja daje możliwość pokonania istniejących barier i znów stanie się w pełni lub też w większości osobom sprawną. Zaznaczyć należy, że rehabilitacja tego typu skupia się również na naszych emocjach. Jest wartościowa wówczas kiedy pojawiają się zaburzenia o charakterze emocjonalnym. Terapia skupia się na zaburzeniach emocjonalnych oraz likwiduje trudność w kontakcie z otoczeniem.

Dodaj komentarz

Top