You are here
Home > Zdrowie > Objawy uszkodzenia układu nerwowego po przebytym udarze

Objawy uszkodzenia układu nerwowego po przebytym udarze

uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego

OUN czyli uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego może powstać najczęściej w wyniku udaru mózgu. Uszkodzenie to może nieść ze sobą upośledzenie przeciwległej strony ciała. Owa patologia może prowadzić do dezorganizacji całego układu nerwowego, ograniczać samodzielność, wywoływać negatywne objawy ruchowe i czuciowe.

Jakie zaburzenia mogą występować przy OUN?

Jeśli nastąpi uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego pojawiają się negatywne i charakterystyczne objawy, takie jak:

  • osłabienie siły mięśniowej
  • wzmożone napięcie mięśniowe
  • porażenie bądź też niedowład mięśni
  • zanik mięśni
  • wygórowanie odruchów
  • zaburzenia czucia

Charakterystyczne jest także ogólne osłabienie samodzielności, albowiem dochodzi do niezdolności posługiwania się przedmiotami, a nawet trudność z utrzymaniem prawidłowej postawy ciała, ponieważ może wystąpić boczne pochylenie. Niekiedy mamy również problem z rozpoznaniem przedmiotów, które trzymamy w ręce.

Charakterystycznym objawem jest również sztywność. Objawia się ona przez wzmożone napięcie mięśni, czasem charakterystyczne dla choroby Parkinsona. Nie można lekceważyć żadnych z powyższych objawów, ponieważ będą się wciąż pogłębiać, jeżeli nie będą leczone. Może dojść nawet do całkowitego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Dodaj komentarz

Top