You are here
Home > Rehabilitacja > Kiedy potrzebujemy rehabilitacji?

Kiedy potrzebujemy rehabilitacji?

kiedy rehabilitacja

Rehabilitacja w swej roli zajmuje się leczeniem różnorodnych dysfunkcji które to mogą prowadzić do niepełnosprawności, zarówno fizycznej jak i psychicznej. Do niepełnosprawności może dojść w każdym etapie naszego życia, zarówno w czasie narodzin, w wyniku urazu, przebytej choroby, czy też wypadku.

Niepełnosprawność ruchowa

Niepełnosprawność pod względem ruchowym może dotyczyć dzieci już od chwili urodzenia, które to rodzą się z wadami rozwojowymi a także ze schorzeniami. Takie problemy uniemożliwiają im normalne i prawidłowe funkcjonowanie. Do niepełnosprawności ruchowej prowadzi najczęściej:

  • dziecięce porażenie mózgowe,
  • wady cewy nerwowej,
  • niedorozwój lub brak kończyn

Nagła, nabyta niepełnosprawność ruchowa

Niepełnosprawność ruchowa nabyta może wystąpić w efekcie urazów kręgosłupa, udarów mózgu, czy też utraty kończyn. Istotna jest nie tylko rehabilitacja fizyczna, ale i psychologiczna, ponieważ dana osoba może mieć problem z poradzeniem sobie z nową sytuacją. Może pojawić się depresja, bunt, negatywizm, dlatego pacjent potrzebuje bardzo silnego wsparcia emocjonalnego.

Metody rehabilitacji

Istnieje wiele metod rehabilitacji. Są to techniki specjalistyczne i w większości cechujące się dużą skutecznością. Warto wymienić tutaj metody takie jak:

  • fizykoterapia,
  • kinezyterapia (terapia manualna),
  • metody hydrobalneologiczne,
  • metody specjalistyczne dla konkretnej metody (metoda Vojty, Bobatów, McKenzie’go),
  • psychoterapia,
  • terapia logopedyczna.

Istnieje również rehabilitacja wczesna, która istnieje na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej oraz na Oddziałach Rehabilitacji. Mamy tutaj do czynienia z ćwiczeniami przyłóżkowymi, czynną oraz bierną pionizacją, nauką samoobsługi a także zapobieganie odleżynom.

Dodaj komentarz

Top