You are here
Home > Rehabilitacja > Rehabilitacja po udarze

Rehabilitacja po udarze

udar

Udar mózgu jest schorzeniem, które nie tylko występuje coraz częściej, ale też występuje ono u coraz młodszych osób. Pomoc udzielona takiej osobie jest kwestią kluczową, a czas na ową pomoc decyduje o dalszym życiu i funkcjonowaniu danej osoby. Mówiąc o tymże schorzeniu, należy wskazać nie tylko na taki aspekt, jakim jest bezpośrednia pomoc przy zdarzeniu. Niemniej ważnym elementem jest bowiem rehabilitacja po przebytym udarze mózgu. To od niej zależy sprawne funkcjonowanie chorej osoby.

Jak powrócić do zdrowia?

Wiele osób, które przebyły udar, nie trafia na oddział rehabilitacji neurologicznej mimo, że takie jest zalecenie i tego wymaga. Takie osoby są odsyłane do domu i ciężar rehabilitacji spoczywa na najbliższych. Po przebytym udarze mózgu możemy mieć do czynienia z problemami w mówieniu, przełykaniu, liczeniu, czytaniu jak również i wielu innych codziennych czynnościach. Zatem nie można kwestii związanej z rehabilitacją bagatelizować. Profesjonalny rehabilitant powinien taką osobę odwiedzać co pewien czas, powinien stosować określone masaże, które pomogą w sprawniejszym funkcjonowaniu.

Właściwa rehabilitacja w domu wymaga bardzo dużego zaangażowania ze strony osób najbliższych i nie ulega żadnej wątpliwości, że jest ona elementem kluczowym. Zakres owej rehabilitacji na pewno zależy także od takich czynników jak stopień uszkodzeń, które wystąpiły. Im szybciej udzielona będzie pomoc, im szybciej trafi ona na oddział szpitalny, tym większe będą szanse na to, że skutki udaru mózgu będą znacznie mniejsze i powrót do pełni zdrowia będzie po prostu możliwy.

Dodaj komentarz

Top