You are here
Home > Rehabilitacja > Rehabilitacja po wycięciu guza mózgu

Rehabilitacja po wycięciu guza mózgu

rehabilitacja

Guz mózgu jest schorzeniem, które wzbudza przerażenie, paraliżuje. Jednakże wcale nie oznacza to, że zawsze jest on związany ze śmiertelnym zagrożeniem i jest wyrokiem na daną osobę. Guz mózgu może mieć bardzo zróżnicowaną postać i jednocześnie też może mieć bardzo zróżnicowane umiejscowienie. Nie zawsze konieczne będzie jego wycięcie, aczkolwiek w większości przypadków tak. Na pewno w każdym przypadku guza mózgu, po jego wycięciu konieczna jest odpowiednia rehabilitacja. Może mieć ona różne formy, aczkolwiek jest ona zawsze złożona. Nie może tu zabraknąć wsparcia ze strony rodziny, ze strony specjalistów.

Trudna rehabilitacja

Ponadto mówiąc o guzach mózgu, bardzo często także należy wskazać na pewne upośledzenie podstawowych funkcji życiowych. Mogą to być funkcje ruchowe, można mówić o upośledzeniu mowy, słuchu jak również i wielu innych funkcji. Rehabilitacja może mieć bardzo zróżnicowaną formę uzależnioną w lini prostej od aktualnych wymogów. Rehabilitacja może być prowadzona przez rodzinę osoby chorej, ale powinna być ona odpowiednio w tym kierunku przeszkolona. Lepszym rozwiązaniem będzie w tej sytuacji podjęcie rehabilitacji we współpracy ze specjalistą. Taka rehabilitacja będzie na pewno bardziej skuteczna i dana osoba znacznie szybciej może dojść do pełni zdrowia. W obliczu tak poważnego schorzenia, jakim jest guz mózgu, należy podjąć wszelkie dostępne środki, wszelkie możliwe sposoby, aby móc wrócić do pełni sił oraz pełni sprawności. Mowa jest zarówno o tej sprawności fizycznej jak i tej intelektualnej.

Dodaj komentarz

Top