You are here
Home > Rehabilitacja > Rodzaje rehabilitacji w ramach NFZ

Rodzaje rehabilitacji w ramach NFZ

rehabilitacja NFZ

W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, wiele osób, które cierpi na rozmaite dolegliwości może liczyć na rehabilitację. Rodzai rehabilitacji jest wiele dlatego wyróżnić możemy:

  • rehabilitację kardiologiczną
  • rehabilitację neurologiczną
  • rehabilitację ogólnoustrojową
  • rehabilitację w oddziałach stacjonarnych
  • rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych

Rehabilitacja ambulatoryjna

Aby skorzystać z możliwości jakie daje rehabilitacja ambulatoryjna, niezbędne jest posiadanie skierowania od lekarza. Ten rodzaj rehabilitacji obejmuje poradę badanie lekarskie, oraz wydanie zaleceń terapeutycznych. Owa diagnostyka obejmuje badania podstawowe, lecz nie specjalistyczne, ponieważ nie są one finansowane przez NFZ.

Rehabilitacja domowa

Jeżeli chcemy skorzystać z rehabilitacji w warunkach domowych, udzielana jest ona w miejscu zamieszkania lub pobytu. Tego typu rehabilitacja przysługuje nam jeśli mamy orzeczony stopień niepełnosprawności a tym samym nie możemy dotrzeć do placówek lecznictwa ambulatoryjnego. Czas rehabilitacji zależy od naszego stanu zdrowia, jednakże na ogół jest to termin wahający się od trzech do dziesięciu tygodni.

Czego nie refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia?

Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje nam rehabilitację w typowych przypadkach podstawowych. Rzec można że jest to pierwszy rodzaj pomocy rehabilitacyjnej, jednak nie obejmuje on szeregu zabiegów, które często są wskazane dla naszego zdrowia. Tym samym NFZ nie refunduje nam:

  • gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
  • usług rekreacyjnych,
  • masażu leczniczego
  • świadczeń, których nie określają odrębne przepisy prawne

Dodaj komentarz

Top