You are here
Home > Rehabilitacja > Rodzaje rehabilitacji

Rodzaje rehabilitacji

rehabilitacja rodzaje

Zasadniczo rehabilitacja może nam się kojarzyć z jakimiś ćwiczeniami fizycznymi. Owszem, w większości przypadków jest to właśnie wykonywanie określonych ruchów, określonych ćwiczeń fizycznych, ale nie w każdym przypadku. Tak naprawdę rehabilitacja jest pojęcie znacznie szerszym. Można mówić o rehabilitacji w różnych jej wymiarach. Mowa jest chociażby o rehabilitacji ruchowej, mowa jest o rehabilitacji psychologicznej jak również mowa jest o rehabilitacji społecznej. W skład tej pierwszej możemy zaliczyć między innymi kinezyterapie czy też fizykoterapię.

Cele rehabilitacji

Tego rodzaju rehabilitacja ma na celu usprawnienie działania układu kostnego oraz  mięśniowego. Tak naprawdę gimnastyka, wykonywanie określonych ćwiczeń jest warunkiem koniecznym do tego, aby móc mówić o sprawnym funkcjonowaniu w stosunku do każdego człowieka. Sama rehabilitacja dotyczy jednakże osób, które borykają się z pewnymi schorzeniami oraz dysfunkcjami. Jeśli chodzi o rehabilitację psychologiczną, to sprowadza się ona do ćwiczeń, dzięki którym dana osoba przełamie pewne bariery i będzie mogła w pewnym stopniu normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

Każdy przypadek powinien być oczywiście rozpatrywany w sposób odrębny, każdy człowiek wymaga nieco innej formy rehabilitacji. W każdym razie ważne jest to, aby podjąć się właściwej formy owej rehabilitacji. Tylko dzięki temu będzie można mówić o właściwych efektach, o właściwym leczeniu. Faktem jest to, że rehabilitacja jest elementem koniecznym w bardzo wielu przypadkach.

Dodaj komentarz

Top