You are here
Home > Regeneracja > Skurcze mięśni – przyczyny

Skurcze mięśni – przyczyny

skurcze mięśni

Skurcze mięśniowe nie są czymś przyjemnym, o czym zresztą większość osób niestety miało okazję się nieraz przekonać. Jeśli mowa o ich przyczynach, to zazwyczaj podaje się niedobory magnezu. Oczywiście jest to prawda, aczkolwiek przyczyn powstawania skurczów mięśniowych nie należy upatrywać tylko i wyłącznie w tym aspekcie. Można by było wówczas bardzo łatwo im zapobiec, a tymczasem nie jest to takie oczywiste.

Skurcze mięśni a wpływ leków

Skurcze mięśniowe mogą się pojawiać wówczas, gdy przyjmujemy jakieś leki. Ponadto również jeśli pojawiają się one dosyć często i jednocześnie też jeśli są dosyć silne, to ich przyczyna może leżeć w jakiejś chorobie, która de facto jest ukryta i dana osoba nie ma pełnej świadomości istnienia tejże choroby. Między innymi skurcze mięśniowe mogą się pojawiać wówczas, kiedy mamy do czynienia z nadciśnieniem tętniczym jak również kiedy mamy do czynienia z miażdżycą naczyń krwionośnych. Skurcze mięśniowe bardzo często dotyczą łydek, aczkolwiek mogą także pojawiać się w innych miejscach na ludzkim ciele. Dopadają one człowieka nagle i powodują dosyć mocny ból.

Skurcz czy ból?

W większości przypadków opanowanie owego skurczu oraz bólu nie zajmuje wiele czasu, ale powtarzające się skurcze mięśniowe, a zwłaszcza te pojawiające się w godzinach nocnych, w trakcie snu, powinny zostać zdiagnozowane odnośnie ich przyczyny, aby było możliwe szybkie ich wyeliminowanie. Skurcze mięśniowe bardzo często dotykają sportowców. Niezależnie czy mówimy o sporcie uprawianym amatorsko, czy też zawodowo, zjawisko skurczów sportowcom nie jest obce. Wynika ono z bardzo dużego wysiłku, który jest bezpośrednio połączony ze zjawiskiem odwodnienia. Brak wystarczającej ilości składników mineralnych oraz elektrolitów ma bowiem bardzo duże znaczenie w kontekście występowania skurczy mięśniowych.

Wynik stresu

W niektórych źródłach możemy spotkać się ze stwierdzeniem, iż za występowanie skurczy mięśniowych odpowiedzialny może być także stres. Na pewno nasilony stres ma niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania ludzkiego układu nerwowego. Raczej jednak będziemy mieli do czynienia z drżeniami lub też z drganiami mięśniowymi niż z ich skurczem. Dlatego też stres nie należy utożsamiać z bezpośrednią i często pojawiającą się przyczyną powodującą skurcze mięśniowe.

Mówiąc o sposobach radzenia sobie ze skurczami mięśniowymi, przede wszystkim bardzo ważne jest to, aby przyjrzeć się trybowi życia prowadzonemu przez daną osobę. Na występowanie skurczy, na zwiększenie prawdopodobieństwa ich występowania wpływ na pewno będzie mieć nadwaga, otyłość, na pewno chodzenie na butach z wysokim obcasem, na fakt, iż dana osoba w ciągu każdego dnia spędza wiele godzin w pozycji stojącej czy też przemieszcza się na własnych nogach. Niewątpliwie czymś najbardziej istotnym jest to, aby podjąć określone działania mające na celu wyeliminowanie lub przynajmniej znaczące ograniczenie występowania bolesnych skurczy mięśniowych. Jest to możliwe przy odpowiednim zaangażowaniu oraz przy podjęciu stosownych działań na co dzień, przy odpowiednim podejściu.

Dodaj komentarz

Top