You are here
Home > Regeneracja > Istota i rola rozgrzewki

Istota i rola rozgrzewki

rozgrzewka

Moda na aktywność fizyczną jest elementem, który towarzyszy czasom współczesnym. Jednakże jednym z większych błędów, które są popełniane jest brak rozgrzewki lub też brak odpowiedniej rozgrzewki. Istotne jest to, aby owa rozgrzewka nie tylko była obecna, ale ponadto również to, aby owa rozgrzewka nie była ani za krótka, ani też za długa. Ponadto także powinna być ona dostosowana do każdej osoby indywidualnie oraz powinna być regularna.

Korzyści z rozgrzewki

Z jednej strony jeśli mówimy o korzyściach płynących z faktu przeprowadzenia samej rozgrzewki, będziemy wskazywać na większą skuteczność ćwiczenia. Z drugiej strony również jest to, o czym mówi i na co wskazuje bardzo wiele osób. Mowa jest mianowicie o uniknięciu ryzyka wystąpienia kontuzji lub przynajmniej o znaczącym ograniczeniu owego ryzyka. Sama rozgrzewka nie powinna być zbyt intensywna i nie może zastąpić zasadniczej części ćwiczeń. Poza wymienionymi elementami, dobrze skonstruowana rozgrzewka ma bardzo wiele innych zalet. Mowa jest między innymi o znaczącym zwiększeniu elastyczności każdego z mięśni o zwiększeniu wydajności jego pracy. Można powiedzieć, że dzięki niej mamy do czynienia z dosyć łagodnym przejściem z etapu spoczynku do etapu intensywnego treningu.

Właściwe rozgrzanie mięśni

Bardzo ważne jest to, że dobrze skonstruowana rozgrzewka jest elementem, który powoduje brak sztywności mięśni. Owa sztywność bardzo często może stać się powodem wystąpienia kontuzji w postaci naciągnięcia mięśni lub też nawet w postaci zerwania przyczepu mięśni. Dobrze skonstruowana rozgrzewka pozwala na zapobieganie wczesnemu, zbyt wczesnemu wyczerpaniu ludzkiego organizmu. Tym samym możemy mówić o znacznym zwiększeniu wydajności samego treningu. Rozgrzewka również powoduje zwiększenie intensywności zachodzących w ludzkim ciele przemian metabolicznych. Jest to jeden z tych elementów, dzięki którym można mówić o znacznie większej efektywności całego procesu treningowego.

Forma treningu

Rozgrzewka powinna poprzedzać każdą formę treningu, każdą formę aktywności fizycznej. Niezależnie od tego czy biegamy wokół stadionu, czy ćwiczymy na siłowni, czy też po prostu rekreacyjnie jeździmy na rowerze, powinniśmy najpierw przeprowadzić ową rozgrzewkę. Może ona przybierać różne formy, możemy ćwiczyć przysiady, skłony czy też wymachy. Istotne jest na pewno to, aby owa rozgrzewka nie trwała zbyt długo, aby nie przerodziła się we właściwy trening. Wówczas bowiem możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której skuteczność realizacji założonych wcześniej przez nas celów treningowych bardzo mocno się obniży. Większość sił, większość energii zostanie spożytkowana na wykonanie samej rozgrzewki, a przecież w gruncie rzeczy o to bynajmniej nie chodzi. Rozgrzewka powinna mieć miejsce, ale powinna ona nas tylko i wyłącznie przygotować do wykonania właściwego wysiłku na określonym poziomie obciążeń.

Dodaj komentarz

Top