You are here
Home > Sport > Sport, a rozwój intelektualny

Sport, a rozwój intelektualny

sport a intelekt

Oczywiście jeśli mowa o sporcie zawodowym, to co do jego korzyści zdrowotnych możemy mieć pewne wątpliwości. W odniesieniu jednak do sportu amatorskiego, jak również do sportu dzieci i młodzieży, należy wskazać na szereg korzyści, jakie on niesie ze sobą. Sport w codzienności jest czymś bardzo ważnym. Już od najmłodszych lat warto jest wdrażać dzieciom określone nawyki związane z aktywnością fizyczną. To będzie miało przełożenie na ich wszechstronny rozwój.

Korzyści jakie niesie sport

Mówiąc o aspektach korzyści, jakie niesie ze sobą sport w odniesieniu zwłaszcza do osób młodych, na pewno należy wskazać na zrównoważony rozwój fizyczny, na rozwój psychiczny, na rozwój społeczny, na rozwój motoryczny jak również na rozwój intelektualny. Każdy z tych elementów jest niezwykle ważny dla młodego człowieka, a jeśli istnieje sposób na to, aby rozwijać się w każdym z tych aspektów, to taką możliwość należy bezwzględnie wykorzystać. Oczywiście bardzo ważne w odniesieniu do młodego człowieka jest to, aby mógł się on rozwijać w każdym z tych elementów, a więc nie tylko w jednym z nich. Oczywiście sport to aspekt fizyczny organizmu, aczkolwiek nie tylko.

Sport – czy wpływa na intelekt?

W tym miejscu chcemy nieco bliżej przyjrzeć się aspektowi rozwoju intelektualnego, z jakim jest związane uprawianie sportu. Tutaj należy wskazać na to, że dzięki określonym zajęciom sportowym młody człowiek ma możliwość kształtowania w sobie pewnych dobrych nawyków, może kształtować w sobie pamięć jak również i umiejętność skupiania się na pewnych czynnościach, na określonych detalach. Jest to oczywiście bardzo istotne w samym uprawianiu danej dyscypliny sportowej, aczkolwiek jednocześnie też ma to bardzo duże znaczenie w kontekście odniesienia do innych sfer jego życia i codzienności. Dzięki aktywności fizycznej możemy także mówić o znacznie większym i znacznie lepszym dotlenieniu mózgu młodego człowieka, co oczywiście będzie miało bezpośrednie przełożenie na znacznie większą umiejętność uczenia się i zapamiętywania różnego rodzaju detali, różnego rodzaju wiadomości.

Rozwój młodego człowieka

Mówiąc o wpływie sportu na intelektualny rozwój młodego i nie tylko młodego człowieka, musimy także wskazać na jeszcze jeden niezwykle istotny aspekt. Chodzi mianowicie o to, że w trakcie aktywności fizycznej mamy do czynienia z procesem wydzielania endorfin, czyli tak zwanych hormonów szczęścia. Jeśli zatem człowiek jest w lepszym nastroju, to jednocześnie też ma większą ochotę na aktywność, ma większą ochotę na pozyskiwania nowych umiejętności w sferze swej fizyki jak i intelektu, a tym samym łatwiej przychodzi mu także uczenie się nowych umiejętności oraz przyswajanie wiedzy. Sport oczywiście powinien istnieć w codzienności człowieka młodego i tego starszego. Niemniej jednak bardzo ważne jest także racjonalne podejście do uprawiania danej dyscypliny sportowej. Jeśli bowiem aktywność fizyczna będzie w jakikolwiek sposób negatywnie wpływać na ludzki organizm, to de facto nie będziemy wówczas mogli mówić o zrównoważonym rozwoju jednostki, w tym także nie będziemy mogli mówić o odpowiednim rozwoju intelektualnym osoby.

Dodaj komentarz

Top