You are here
Home > Zdrowie > Właściwe przyjmowanie leków

Właściwe przyjmowanie leków

leki

Leki z samego założenia powinny leczyć. Oczywiście istotne jest to, aby sięgać po właściwe medykamenty, ale to nie wszystko. Elementem nieraz bagatelizowanym przez osoby chore jest sposób przyjmowania danego leku. To jedna z fudamentalnych zasad dotyczących przyjmowania leków, aby były podawane we właściwy sposób. Czym jest ów właściwy sposób? Każdy lek powinien być podawany w odpowiednich dawkach oraz w odpowiednich porach dnia. Ma to znaczenie zarówno w kontekście uniknięcia różnych działań niepożądanych jak również w kontekście skuteczności ich działania.

Jak przyjmować leki rano?

Jednym z elementów, który nie zawsze jest respektowany, jest przyjmowanie leków rankiem, na pusty żołądek. To jeden z największych błędów popełnianych przez osoby przyjmujące leki. Powstaje jednakże pytanie o to, dlaczego leki przyjmowane na pusty żołądek mogą człowiekowi zaszkodzić? Przede wszystkim nie należy przyjmować na pusty żołądek tych leków, które są wchłanien w tym organie. Możemy bowiem wówczas mieć do czynienia ze zjawiskiem nasilonego działania danego leku oraz substancji czynnych, na których on bazuje. Taki lek może być zbyt szybko wchłonięty, a tym samym jego działanie może być zbyt silne. To oczywiście jest związane z ryzykiem wystąpienia określonych działań niepożądanych.

Jakikolwiek pokarm spowoduje spowolnienie wchłaniania leku, ale nie na tyle, aby uniemożliwić mu skuteczne działanie. Pokarm przyjmowany najpierw, przed przyjęciem leków, stanowi barierę ochronną dla żołądka oraz dla całego organizmu człowieka. Jeśli przyjmiemy lek na pusty żołądek, możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem podrażnienia błony śluzowej żołądka, a tym samym również z wystąpieniem bólu, skurczów żołądka oraz nudności. Oczywiście nie w każdym przypadku będziemy mieli do czynienia z takimi dolegliwościami. Istnieje bowiem pewna grupa leków, które w sposób szczególny nie powinny być przyjmowane na pusty żołądek.

Leki przeciwbólowe

Między innymi można tak powiedzieć o lekach przeciwbólowych, w taki sposób można powiedzieć o lekach przeciwzapalnych niesteroidowych czy też o preparatach witaminowych, które zawierają one w sobie cynk. Te leki, te grupy leków mogą bowiem w sposób szczególny doprowadzić do wystąpienia niekorzystnych zmian w strukturze błony śluzowej żołądka oraz do wystąpienia określonych dolegliwości. Z drugiej strony mamy pewną grupę leków, które akurat powinny być przyjmowane na czczo, aczkolwiek jest to wyraźnie zaznaczone w zaleceniach i jest to również dosyć wąska grupa leków.

Niewątpliwie należy bowiem unikać sytuacji, w których będziemy przyjmować jakiekolwiek leki bez wcześniejszego spożycia posiłku. Przed zażyciem jakichkolwiek leków należy bardzo dokładnie zapoznać się wytycznymi umieszczonymi na ulotce dołączonej do opakowania, aby mieć pewność, że sposób przyjmowania danego leku będzie właściwy, a ten lek będzie dla nas po prostu skuteczny. Jakiekolwiek niewłaściwe działania będą powodować zarówno obniżenie skuteczności działania leku jak również będą zwiększać ryzyko wystąpienia różnorodnych działań niepożądanych.

Dodaj komentarz

Top