You are here
Home > Pilates > Reformery i ich zastosowanie

Reformery i ich zastosowanie

pilates

Pojęcie reformerów można kojarzyć z jakąś reformą. W rzeczywistości jednakże owo skojarzenie na pewno nie byłoby trafne. Czym zatem są reformery? Tutaj należy wskazać na specjalistyczny sprzęt stosowany w trakcie zajęć pilates. Reformery to specjalne łóżka, na których można wykonywać poszczególne pozycje ćwiczeniowe.

Do czego potrzebne są reformery?

Sprzęt ten pozwala wykonać wszelkie ćwiczenia znane nam z siłowni, aczkolwiek jednocześnie też nie mamy do czynienia z tak dużymi obciążeniami jak w trakcie zajęć na siłowni. Bez wątpienia ćwiczenia na reformerach są znacznie skuteczniejsze, dają nam znacznie więcej możliwości w porównaniu z ćwiczeniem bez owych reformerów. Warto dodać, że nie jest to żaden sprzęt wymyślony współcześnie. Podobnie jak sama metoda tak i reformery są sprzętem, którego twórcą jest Joseph Pilates. Oczywiście na przestrzeni wielu lat mamy do czynienia z udoskonaleniem reformerów, aczkolwiek podstawy pozostały niezmienione. W reformerach mamy zastosowanych szereg różnych linek, dźwigni, dzięki którym możliwe jest wykonanie bardzo wielu różnych pozycji ćwiczeniowych.

Reformery a cena

Reformery to sprzęt, który zasadniczo do tanich nie należy. Tym samym raczej nie będziemy stykali się z opcją zakupy tego sprzętu na użytek własny. Niemniej jednak w miejscach, w których mamy do czynienia z organizowanymi zajęciami pilates, obecność reformerów jest czymś często spotykanym. Mówiąc o reformerach, wskazujemy na bardzo dobrej jakości sprzęt do ćwiczeń. Niemniej jednak powinniśmy w tym miejscu wskazać na samą metodę pilates jako na coś wyjątkowego.

Dodaj komentarz

Top